Auditcomité Topevenementen Flanders (ATEF)

Op 20 mei 2016 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota ‘Topevenementenbeleid – Event Flanders’ goed, voor de uitbouw van een Vlaams topevenementenbeleid met als doel meer internationale topevenementen aan te trekken naar Vlaanderen of bestaande Vlaamse topevenementen te ondersteunen bij hun organisatie.

Toerisme Vlaanderen richtte Event Flanders op in samenwerking met het departement Internationaal Vlaanderen, het departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) en Sport Vlaanderen. De aansturing gebeurt vanuit een multidisciplinair aansturingscomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende betrokken entiteiten en afgevaardigden van de Vlaamse minister-president, de Vlaamse ministers van Toerisme, van Sport en van Cultuur.

Sinds de oprichting werden al verschillende topevenementen naar Vlaanderen gehaald, waaronder de World Choir Games 2020, het WK Wielrennen 2021 en het WK veldrijden 2021.

In dit kader werd een Auditcomité Topevenementen Flanders (ATEF) opgericht. Dit auditcomité beoogt een correct gebruik van middelen te garanderen door het monitoren van de uitgaven van de projecten en de controle op de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten.

Het auditcomité is samengesteld uit 5 leden, een lid van de VAA, met name dhr. Tony Mortier die het voorzitterschap op zich neemt, twee leden van de Inspectie van Financiën, een onafhankelijk lid en een secretaris (lid van de auditcel). De auditwerkzaamheden worden uitgevoerd door auditoren van de auditcel, in overleg met de Inspectie van Financiën.