ESF en EFRO incl. ETS

De gemeenschappelijke regels die van toepassing zijn op het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) incl. Europese Territoriale Samenwerking (ETS) en het Europees Sociaal Fonds (ESF) zijn vastgelegd in de Verordening (EU) nr. 1303/2013.

In artikel 123 voorziet de Verordening (EU) nr. 1303/2013 de aanwijzing van drie autoriteiten:

  • een managementautoriteit die instaat voor het beheer van het operationele programma;
  • een certificeringsautoriteit die ervoor zorgt dat de uitgavendeclaraties en betalingsaanvragen gecertificeerd worden voordat ze worden toegezonden aan de Commissie;
  • een auditautoriteit die verantwoordelijk is voor het verifiëren van de goede werking van het beheers- en controlesysteem.

 

Naast deze gemeenschappelijke verordening gelden tevens volgende fonds specifieke verordeningen:

Om de uitvoering van deze verordeningen te waarborgen werden er uitvoeringsverordeningen, gedelegeerde verordeningen en richtsnoeren uitgevaardigd. Daarnaast gelden er per fonds nationale subsidiabiliteitsregels.

Meer weten