Over ons

Wie zijn we?
Wat doen we?

Om de functie van de Vlaamse Auditautoriteit (VAA) in te vullen werden, binnen de bevoegdheid van de Vlaamse Regering, twee inspecteurs van Financiën aangeduid om deze taak op te nemen. Voorlopig wordt dit uitgevoerd door één inspecteur van Financiën:

 • Tony Mortier

 

De auditcel bestaat uit 8 auditoren, die voltijds als auditor werken voor de VAA en ter beschikking worden gesteld door het departement Financiën en Begroting:

 • Gert Adams (coördinator RRF)
 • An Beirnaert (coördinator structuurfondsen)
 • Wout Dejonckheere
 • Khadija El Jafoufi
 • Lusine Ovanisian
 • Emily Vanmechelen
 • René van den Heuvel
 • Anneleen Verdeyen

De VAA wordt ondersteund door een managementassistent: Nathalie Brees.

De Vlaamse Auditautoriteit (VAA) is verantwoordelijk om aan de Europese Commissie een redelijke mate van zekerheid te kunnen bieden betreffende:

 • het functioneren van het beheers- en controlesysteem van de instanties die het bijstandspakket beheren (Management-, Certificeringsautoriteiten en Intermediaire Instanties) en van de daarmee door de Europese Structuurfondsen medegefinancierde projecten;
 • de juistheid van de uitgavenstaten die bij de Commissie zijn ingediend om een redelijke mate van zekerheid te kunnen bieden omtrent de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen.

De Vlaamse Auditautoriteit is de verantwoordelijke auditautoriteit voor de fondsen: ESF, EFRO, Interreg VA Vlaanderen-Nederland en AMIF (Vlaamse luik).

Daarnaast voert de VAA audits uit op topevenementen.

Lees hier meer over alle activiteiten van de Vlaamse Auditautoriteit.