COVID-19

De Europese Commissie neemt maatregelen om de invloed van de COVID-19 uitbraak te beperken. De Vlaamse Auditautoriteit (VAA) volgt deze maatregelen op en gaat na welke impact dit heeft op de auditwerkzaamheden.

Zoals steeds, en in het bijzonder in deze periode, tracht de VAA de administratieve last te beperken. Gezien de maatregelen genomen door de overheden zullen in 2020 de controles ter plaatse tot het minimum worden beperkt. De controles zullen in principe ‘on desk’ gebeuren op basis van de gegevens op de databanken en van de ontvangen gegevens van de MA, CA en de begunstigde.