Projecten Copy

CATE – Continuous Auditing based on Technological Evolution and Data Mining (PIO)

Het project CATE van de VAA is lopende bij het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Dit project wil het auditproces methodologisch én technologisch herdenken met als doelstellingen: een grotere zekerheid, aan lagere kost, binnen een kortere termijn met grotere meerwaarde en minder verlies aan (Europese) middelen.

Lees meer

Technische bijstand

Voor de Europese programma’s Interreg V A Vlaanderen-Nederland en Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen wordt via ‘Technische Bijstand’ het werk van onder meer de Vlaamse Auditautoriteit in het kader van deze programma’s gedeeltelijk bekostigd via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De doelstelling van het project ‘Technische Bijstand’ betreft dan ook de verantwoorde en efficiënte uitvoering van het programma en de projecten, alsmede de controle daarop.

Lees meer