Kandidaten project CATE

De VAA is voor het CATE-project op zoek naar een private partner om samen in een innovatieve samenwerking te treden.

Dit voor een project waarbij het auditproces wordt herdacht en er met behulp van AI, machine learning en data mining een nieuwe aanpak wordt uitgewerkt om een uitspraak te doen over het beheer- en controlesysteem.

Momenteel gaan wij in gesprek met de kandidaten.