Goedkeuring Vlaamse inbreng FHV door Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering besliste op 30 april over het Vlaamse luik in het Europese herstelfonds (Faciliteit voor Herstel en Veerkracht – FHV).

Zij besliste om de Vlaamse Auditautoriteit de voorgestelde auditstrategie te laten uitvoeren en voorziet hiervoor de nodige bijkomende personeels- en werkingsmiddelen.

De nota kan je hier raadplegen.

 

De belangrijkste taken van de Vlaamse Auditautoriteit in het kader van de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV) zijn daarbij:

  • Beoordeling van de voorgelegde projecten;
  • Beoordeling van het interne beheers- en controlesysteem en de opvolging ervan;
  • Audits op projecten;
  • Beoordeling correctheid en betrouwbaarheid van gerapporteerde mijlpalen en streefdoelen;
  • Verificatie van de beheersverklaring en samenvatting van audits, alsook het aanleveren van een auditopinie.

De rapportering wordt overgemaakt aan de minister bevoegd voor Financiën en Begroting en aan het project management office (monitoringtool relanceplan) om de overeenstemming van data te verzekeren.

 

In haar audits zal de VAA nagaan of:

  • de afgesproken doelstellingen en bijhorende mijlpalen daadwerkelijk zijn bereikt;
  • de onderliggende acties vrij zijn van wezenlijke onregelmatigheden;
  • de acties niet worden beïnvloed door dubbele financiering.