Europese faciliteit voor herstel en veerkracht (FHV)

De Vlaamse Auditautoriteit ondersteunt de Europese faciliteit voor herstel en veerkracht (FHV).

De VAA heeft een auditstrategie uitgewerkt (beslissing Vlaamse Regering van 26/02/2021). Als onafhankelijke auditinstantie zal de VAA audits uitvoeren op de projecten en het beheers- en controlesysteem voor de faciliteit. Daarnaast wordt samen met de Inspectie van Financiën een beoordeling uitgevoerd van de projectfiches dewelke zullen ingediend worden bij de Europese Commissie.

De Europese faciliteit voor herstel en veerkracht is de kern van NextGenerationEU met een budget van 672,5 miljard euro bestemd voor leningen en subsidies ter ondersteuning van hervormingen en investeringen van EU-landen. Deze faciliteit moet de economische en sociale gevolgen van de coronapandemie opvangen en de Europese economieën en samenlevingen duurzamer en veerkrachtiger maken, en beter voorbereiden op de uitdagingen en kansen van de groene en de digitale transitie.