REACT-EU in Vlaanderen

REACT-EU staat voor Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe en is een initiatief dat zal bijdragen tot een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie in nasleep van de coronacrisis. Het is een financiële top-up van de traditionele cohesie programma’s.

Het REACT-EU-pakket voor alle lidstaten omvat € 55 miljard extra middelen voor het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD).

De REACT-EU-middelen worden onder de lidstaten verdeeld, rekening houdend met hun relatieve welvaart en de omvang van de gevolgen van de huidige crisis voor hun economieën en samenlevingen. Van de € 37,5 miljard die in 2021 verdeeld wordt, zal € 245 miljoen naar België stromen. De overige middelen zullen in 2022 verdeeld worden.

Vlaanderen kan volgens de intra-Belgische verdeling rekenen op € 115 miljoen. Hiervan wordt € 80 miljoen toegekend aan ESF en € 30 miljoen aan EFRO. De rest van de middelen wordt aangewend als Technische Bijstand (ondersteuning beheer en uitvoering programma).

De Vlaamse Auditautoriteit zal de audits uitvoeren op de Vlaamse ESF en EFRO projecten die REACT-EU middelen ontvangen.