Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het gaat om het operationeel programma “Investeren in groei en werkgelegenheid” Vlaanderen 2014 – 2020 in de regio Vlaanderen in België’.

Het operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 – 2020 beoogt het versterken van de duurzame groei en concurrentiekracht van Vlaanderen en het leveren van een wezenlijke bijdrage tot de realisatie van de Europese doelstellingen in het kader van de Europa 2020 – strategie voor een innovatieve, duurzame en inclusieve groei.

Om deze doelstellingen te realiseren wordt in deze programmaperiode ingezet op 4 prioriteiten:

  1. stimuleren van onderzoek en technologische ontwikkeling en de economische valorisatie ervan;
  2. versterken van ondernemerschap en concurrentievermogen;
  3. bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie;
  4. versterken van een duurzame grootstedelijke ontwikkeling.

Kom meer te weten over de verschillende projecten in de projectdatabank.

Dit programma heeft een budget van 435 miljoen euro. Hiervan is 175 miljoen euro afkomstig van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Omhoog
Managementautoriteit

Agentschap Innoveren & Ondernemen, Entiteit Europa Economie is aangesteld als managementautoriteit en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.

Certificeringsautoriteit

Agentschap Innoveren & Ondernemen is aangesteld als certificeringsautoriteit en is verantwoordelijk voor de ontvangst en de uitbetaling van de Europese subsidies.

Auditautoriteit

De Vlaamse Auditautoriteit is de verantwoordelijke auditautoriteit.