Overige fondsen

De VAA voert, in een ondersteunende rol, audits op concrete acties uit voor andere programma’s waarin Vlaamse projectpartners betrokken zijn en waarvan zijzelf geen verantwoordelijke auditautoriteit is. Dit gebeurt zowel voor de fondsen waarvan zij lid is van de Groep van Auditoren, als voor de fondsen waarvan zij geen deel van uitmaakt (zoals Erasmus, EGF, ESPON).

Interreg VA Frankrijk – Wallonië – Vlaanderen
Interreg VA Euregio Maas-Rijn
Interreg VB Noordzee Regio
Interreg VA 2 zeeën
Interreg VB Noordwest-Europa
Interreg Europe
URBACT III

Het programma voor Europese territoriale samenwerking Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is ontstaan vanuit de wil om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vijf grensregio’s: Nord-Pas de Calais, Champagne-Ardenne en Picardie in Frankrijk; Wallonië en Vlaanderen in België.

Hier kom je meer te weten over het programmabeheer.

De verantwoordelijke auditautoriteit is Cellule Audit de l’Inspection des finances pour les fonds européens (CAIF) in Wallonië. De audits op concrete acties van Vlaamse projecten worden uitgevoerd door de Vlaamse Auditautoriteit.

Het programma voor Europese territoriale samenwerking Interreg Euregio Maas-Rijn is een samenwerkingsprogramma tussen 13 partnerregio’s in België, Duitsland en Nederland.

Hier kom je meer te weten over het programmabeheer.

De verantwoordelijke auditautoriteit is Auditdienst Rijk (ADR) in Nederland. De audits op concrete acties van Vlaamse projecten worden uitgevoerd door de Vlaamse Auditautoriteit.

Het programma voor Europese territoriale samenwerking Interreg Noordzee regio is een samenwerkingsprogramma tussen 49 regio’s in 7 landen aan de Noordzee.

Hier kom je meer te weten over het programmabeheer.

De verantwoordelijke auditautoriteit is EU Audit Danish Business Authority in Denemarken. De audits op concrete acties van Vlaamse projecten worden uitgevoerd door de Vlaamse Auditautoriteit.

Het programma voor Europese territoriale samenwerking Interreg 2 zeeën is een samenwerkingsprogramma tussen Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen).

Hier kom je meer te weten over het programmabeheer.

De verantwoordelijke auditautoriteit is Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles des fonds européens (CICC) in Frankrijk. De audits op concrete acties van Vlaamse projecten worden uitbesteed aan een externe partij en geverifieerd door de Vlaamse Auditautoriteit.

Het programma voor Europese territoriale samenwerking Interreg Noordwest-Europa is een samenwerkingsprogramma tussen Ierland, VK, België, Luxemburg, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Nederland.

Hier kom je meer te weten over het programmabeheer.

De verantwoordelijke auditautoriteit is Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles des fonds européens (CICC) in Frankrijk. De audits op concrete acties van Vlaamse projecten worden uitbesteed aan een externe partij en geverifieerd door de Vlaamse Auditautoriteit.

Het programma voor Europese territoriale samenwerking Interreg Europe is een samenwerkingsprogramma over heel Europa.

Hier kom je meer te weten over het programmabeheer.

De verantwoordelijke auditautoriteit is Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles des fonds européens (CICC) in Frankrijk. De audits op concrete acties van Vlaamse projecten worden uitbesteed aan een externe partij en geverifieerd door de Vlaamse Auditautoriteit.

Home

Het programma URBACT III is een samenwerkingsprogramma tussen de EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland.

Hier kom je meer te weten over het programmabeheer.

De verantwoordelijke auditautoriteit is de Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles des fonds européens (CICC) in Frankrijk. De audits op concrete acties van Vlaamse projecten worden uitgevoerd door de Vlaamse Auditautoriteit.