Interreg Vlaanderen-Nederland

Interreg Vlaanderen-Nederland is een subsidieprogramma dat sinds 1990 de samenwerking stimuleert tussen (grens)regio’s uit Vlaanderen en Nederland. Het doel van Interreg Vlaanderen-Nederland is om door middel van op uitvoering gerichte grensoverschrijdende initiatieven, bij te dragen aan de duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van de hele grensregio in Vlaanderen en Zuid-Nederland. Het programma wordt gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit structuurfonds biedt steun aan overheden en organisaties uit de verschillende regio’s om over de landsgrenzen heen projecten uit te voeren die bijdragen tot de economische en/of sociale ontwikkeling van die regio’s.

Interreg V is de vijfde fase van het programma en loopt van 2014 t.e.m. 2020. De programma’s in het kader van de doelstelling ‘Europese Territoriale Samenwerking’ (ETS) zijn opgesplitst in drie luiken, waaronder Interreg VA voor grensoverschrijdende samenwerking, Interreg VB voor transnationale samenwerking en Interreg VC voor interregionale samenwerking.

Interreg Vlaanderen–Nederland krijgt € 152.575.585 uit het EFRO om tussen 2014 en 2020 te investeren in waardevolle, grensoverschrijdende projecten.

Omhoog
Managementautoriteit

De provincie Antwerpen is aangesteld als managementautoriteit en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.

Het Gemeenschappelijk Secretariaat  ondersteunt de managementautoriteit bij de uitvoering van haar taken.

 

Certificeringsautoriteit

De provincie Oost-Vlaanderen is aangesteld als certificeringsautoriteit en is verantwoordelijk voor de ontvangst en de uitbetaling van de Europese subsidies.

 

Auditautoriteit

De Vlaamse Auditautoriteit is de verantwoordelijke auditautoriteit.