Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF)

Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) is een financieel instrument van de Europese Commissie gericht op een efficiënter beheer van migratiestromen en de versterking en ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak van asiel, migratie en integratie. Voor de programmaperiode 2014-2020 beschikt AMIF over een budget van 89 miljoen euro.

Omhoog
Managementautoriteit & certificeringsautoriteit

De verantwoordelijke autoriteit voor AMIF bevindt zich op federaal niveau. Dit is de Cel Europese Fondsen van FOD Binnenlandse Zaken.

De gedelegeerde verantwoordelijke autoriteit voor AMIF is het departement Werk en Sociale Economie – Afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen. Deze afdeling staat in voor het beheer van het Vlaamse integratieluik van het AMIF.

 

Auditautoriteit

De verantwoordelijke auditautoriteit voor AMIF op federaal niveau is de Federale Auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese Fondsen. Deze maakt deel uit van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën.

De Vlaamse Auditautoriteit is verantwoordelijk voor het Vlaamse luik van AMIF.