EFRO en AMIF ACR ingediend

De VAA diende het jaarlijks controlerapport (ACR) en de auditopinie van het boekjaar 2019-2020 in bij de Europese Commissie via SFC voor EFRO. SFC is het ondersteunende portaal van de Europese Commissie voor het fondsmanagement in de Europese Unie.

Het ACR voor het Vlaamse luik van AMIF werd bezorgd aan de Federale Auditcel voor Europese Fondsen. Dit is de verantwoordelijke auditautoriteit voor AMIF op federaal niveau.

De indiening dient elk jaar te gebeuren op uiterlijk 15 februari. Voor EFRO en AMIF was er uitstel van indiening tot 1 maart 2021.

 

De resultaten van de uitgevoerde audits kan je weldra raadplegen in ons jaarverslag 2020!

Kom hier meer te weten over wat ons jaarlijks controlerapport en auditopinie inhouden!